Heligonky Žúbor

Produkty a Služby

Heligonky
- 2 radové ( 2 hlasné, 3 hlasné, 4 hlasné )
- 3 radové ( 3 hlasné )
- 4 radové ( 3 hlasné )
- výber ladenia podľa priania zákazníka


Hlasy od firmy HARMONIKAS , s.r.o.
- Tipo Amano II.trieda
- Amano I.trieda
- DIX ( Zn , Ms , dural )


Výroba mechov
Pretesnenie a ladenie