Heligonky Žúbor

Heligonky
- 2 radové / 2 hlasné, 3 hlasné, 4 hlasné /
- 3 radové / 3 hlasné /
- výber ladenia podľa priania zákazníka

Hlasy od firmy HARMONIKAS , s.r.o.
- Tipo Amano II.trieda  /dural,Ms/             

- Amano Nastrino
- Amano I.trieda /dural,Ms/
- DIX /Zn , Ms , dural/


Výroba mechov
Pretesnenie a ladenie